Lady Wiadomości branżowe

W Warszawie odbył się Pierwszy Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

11 czerwca po raz pierwszy w Polsce odbył się Kongres Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowany przez Koalicję na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce aktywnie uczestniczyło w wydarzeniu. W Kongresie wzięło udział ponad czterystu uczestników, wśród nich znaleźli się zarówno przedstawiciele instytucji publicznych, eksperci, goście zagraniczni jak i sami rodzice

Teaser

11 czerwca po raz pierwszy w Polsce odbył się Kongres Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowany przez Koalicję na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce aktywnie uczestniczyło w wydarzeniu.

W Kongresie wzięło udział ponad czterystu uczestników, wśród nich znaleźli się zarówno przedstawiciele instytucji publicznych, eksperci, goście zagraniczni jak i sami rodzice zastępczy. W wydarzeniu uczestniczyli Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak – Kamysz oraz Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce reprezentowała Katarzyna Jakubowska, Dyrektor Krajowy.

Dyskutowano nad analizą obecnego systemu rodzinnej opieki zastępczej oraz potrzebą ewentualnych zmian. Omówiono zagadnienia dotyczące problemów wychowawczych z jakimi spotykają się rodzice zastępczy, a także rolą poszczególnych instytucji we wsparciu dzieci i rodzin. Cenna okazała się wymiana doświadczeń na polu międzynarodowym.

Dzieci, które przychodzą do nas do Stowarzyszenia są jak piękne naczynia, często przez rodziców potłuczone. Przychodzą z wielkimi urazami, wielką traumą . My się nad nimi pochylamy, pracujemy z nimi… sklejamy. Takie wydarzenie to doskonała okazja by podzielić się doświadczeniami z innymi rodzicami zastępczymi “” opowiada Jadwiga Król, Mama SOS.

Współorganizatorem Kongresu jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami Fundacja Ernst&Young i Fundacja Przyjaciółka. Patronat honorowy objęli Prezydent Warszawy, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka i Związek Powiatów Polskich.

***

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja dobroczynna, która działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonych rozpadem oraz opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, z powodzeniem realizujemy swoją misję w Polsce już od prawie 29 lat.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej to organizacja nieformalna, powstała 5 marca 2004 roku, stając się platformą dialogu organizacji, instytucji i osób zaangażowanych w rodzinną pieczę zastępczą. Od 2011 roku działa, jako związek stowarzyszeń, ma charakter ogólnopolski. Członkami Koalicji są organizacje pozarządowe, od niewielkich, działających lokalnie, po większe, obejmujące swym obszarem cały kraj. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, której misją są działania mające na celu egzekwowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Obecnie Koalicja skupia 16 organizacji, z których większość została założona przez opiekunów zastępczych.

Ĺšródło SOS Wioski Dziecięce. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy