Lady Wiadomości branżowe

Powoli wyrównuje się dysproporcja w podziale obowiązków w polskim domu, jednak nadal codzienne prace domowe w większym stopniu obarczają Polki niż Polaków

Wynik najnowszego raportu dotyczącego budżetu czasu Polaków ” – Time Budget Survey 2013 –

Nieodpłatne prace domowe, czyli podstawowe czynności domowe, takie jak pranie, sprzątanie, gotowanie, wykonuje obecnie aż 85 proc. kobiet i tylko 44 proc. mężczyzn.

W skali jednego dnia Polki poświęcają na prace domowe średnio 3 godziny i 41 minut, natomiast Polacy 2 godziny i 19 minut. W skali roku wszystkie kobiety w Polsce poświęcają na prace domowe ponad 19 miliardów godzin. Mężczyźni ” niecałe 6 miliardów godzin. Powyższe dane, odnoszące się do wszystkich Polaków powyżej 15 roku życia, pokazują, że nadal utrzymuje się istotna dysproporcja między płciami w zakresie czasu przeznaczanego na konieczne codzienne czynności związane z obsługa gospodarstwa domowego.

Jednak z analizy porównawczej i zestawienia obecnych danych (źródło: GfK Polonia, badanie – Time Budget Survey – , 12 miesięcy br.) z danymi z roku 1984 (źródło: GUS, – Analiza budżetu czasu ludności Polski – ) wynika, iż niemal trzy dekady temu podział obowiązków w domu był jeszcze bardziej zachwiany. Wówczas stosunek czasu poświęcanego na prace domowe przez kobiety i mężczyzn wynosił odpowiednio 5 godzin i 9 minut (k.) do 2 godzin i 10 minut (m.). Tak więc, uwzględniając nawet różnice w metodologii obu pomiarów, należy stwierdzić, iż widoczna jest tendencja do wyrównywania się tej niekorzystnej proporcji.

Szczegółowa socjodemograficzna analiza wyników badania wskazuje, iż największy odsetek pań wykonujących prace domowe występuje w grupie Polek w wieku 35-39 lat (93 proc.). Także i w tej grupie wiekowej Polki przeznaczają na ww. prace najwięcej czasu ” średnio 4 godziny i 37 minut w ciągu dnia (zob. tab.1). Dla porównania najbardziej obciążoną pracami domowymi grupą wiekową wśród panów jest grupa 60-64 lata (63 proc.), z kolei największy dzienny nakład pracy domowej obserwowany jest w grupie mężczyzn w wieku 45-49 lat (średnio 3 godziny, 10 minut). Jak widać z powyższego zestawienia, najbardziej obciążona domowymi obowiązkami Polka poświęca na ich wykonanie o 1,5 godziny więcej ze swojego czasu, niż najbardziej obciążony nimi Polak. Dysproporcje o zbliżonej skali obserwowane są także w obrębie innych cech demograficznych (tab. 2 i 3).

Tab. 1 

Tab. 2

Tab. 3

Informacja do tabel

Kolorem szarym wyróżniono najwyższe wartości w danej kategorii.

Informacje o badaniu

Przytoczone dane pochodzą z raportu – Time Budget Survey 2013 – zrealizowanego przez instytut GfK Polonia w grudniu 2012 na reprezentatywnej próbie 3000 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Raport zawiera dane na temat czasu, jaki Polacy poświęcają na poszczególne czynności, zarówno prywatne, jak i służbowe, podczas całego dnia (z dokładnością do kwadransa).


GfK

GfK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 11 000 ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad 100 rynkach.

Instytut GfK nieustannie wprowadza do swoich badań innowacje, stosuje zaawansowane technologie oraz precyzyjne metodologie, aby zapewnić swoim partnerom biznesowym jak najlepszą wiedzę o najważniejszych dla nich ludziach: ich klientach.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.gfk.com lub na koncie GfK na Twitterze: www.twitter.com/gfk_group

< 238625" >

Ĺšródło GfK Polonia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Warto   #dla   #nie   #oraz   #pracy   #spo   #tym   #za