Dom

Kto zrozumie Polaka? Ufamy instytucji małżeństwa, ale nie Kościołowi

Wyniki badania European Trusted Brands 2011 Polacy najbardziej ufają instytucji małżeństwa, ale samemu Kościołowi ufa zaledwie jedna trzecia ankietowanych. Reader’s Digest opublikowało wyniki jedenastej edycji

Wyniki badania European Trusted Brands 2011

Polacy najbardziej ufają instytucji małżeństwa, ale samemu Kościołowi ufa zaledwie jedna trzecia ankietowanych. Reader’s Digest opublikowało wyniki jedenastej edycji badania European Trusted Brands.

W badaniu zapytano respondentów o to, jakim instytucjom Europejczycy ufają najbardziej. Wynika z nich, że małżeństwo jest najbardziej godną zaufania Polaków instytucją ” ufa jej najwięcej, bo aż 75% badanych. Wyprzedziła ona internet (druga pozycja z kolei z wynikiem 58%), Unię Europejską (56%), a przede wszystkim Kościół, do którego poziom zaufania nie przekracza 35%.

– Polska jest najbardziej – rodzinnym – krajem w Unii Europejskiej. Udane małżeństwo i dzieci stanowią wg danych Diagnozy Społecznej drugą i trzecią po zdrowiu najważniejszą dla nas wartość życiową. Wskaźnik rozwodów należy w Polsce do najniższych w obszarze kultury zachodniej. Tę wyjątkowo wysoką pozycję instytucji małżeństwa w naszym kraju potwierdza zdecydowanie wyższy niż w innych krajach biorących udział w badaniu Reader’s Digest poziom zaufania do tej właśnie instytucji. Zdziwienie budzi natomiast fakt, że zaufanie Polaków do instytucji małżeństwa jest w znacznej mierze na kredyt. Tylko nieco ponad połowa dorosłych Polaków żyje w trwałym związku, a aż trzy czwarte ma do małżeństwa zaufanie – – mówi profesor Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

Poniżej 30-procentowego progu zaufania we wszystkich 16 krajach objętych badaniem znalazły się tylko: reklama, korporacje międzynarodowe oraz władza wraz z publiczną administracją. Poziom zaufania do Kościoła jest porównywalny z tym, jakim Polacy darzą duchownych (30% badanych wypowiedziała się pozytywnie).

Brak zaufania do Kościoła to tendencja, którą można zaobserwować w pozostałych państwach Europy, biorących udział w badaniu. Polski wynik nie odbiega od średniej europejskiej, która wynosi 38%. Zaufanie do instytucji małżeństwa deklaruje 67% zapytanych Europejczyków. Wśród biorących udział w badaniu, Rumunia zadeklarowała najwyższy poziom zaufania do Kościoła (aż 72%) i małżeństwa (81%). Najniższy próg zanotowała Belgia ” tylko 13% obywateli ufa Kościołowi. Czy jest to kryzys wiary czy nowa moda, wynikająca ze zmiany sposobu życia mieszkańców zachodniej i środkowej Europy?

– Stosunek Polaków do Kościoła zdziwienia żadnego nie budzi. Ufa tej instytucji 36 proc. rodaków, czyli niemal dokładnie tyle, ile systematycznie bierze udział w niedzielnych nabożeństwach (38 proc. wg Diagnozy Społecznej w próbie porównywalnej z próbą ETB). Zdziwienie budzi natomiast stosunek do Kościoła w innych społeczeństwach uczestniczących w badaniu Reader’s Digest, w których średnio ufa tej instytucji nieco nawet większy odsetek osób niż w Polsce, a praktykuje religijnie dwukrotnie mniejszy procent – ” dodaje profesor Janusz Czapiński.

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufania do wielu innych aspektów życia.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – jedenasta już edycja badania – została przeprowadzona w 16 krajach europejskich. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja i Węgry oraz po raz pierwszy Chorwacja i Słowenia. Wzięło w niej udział 33 005 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub ankiety pocztowej w okresie sierpień ” październik 2010 r. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy