Lady Wiadomości branżowe

Innowacja w ?agodzeniu kolki niemowl?cej ? Humana AntiColic

Nowe rozwi?zanie w ?agodzeniu zaburze? trawiennych niemowl?t to specjalna mieszanka spo?ywcza. Humana AntiColic - pierwszy tego typu produkt na polskim rynku, pomo?e zmniejszy? lub nawet usun?? ból z powodu kolki, ogranicza zaparcia i

Nowe rozwi?zanie w ?agodzeniu zaburze? trawiennych niemowl?t to specjalna mieszanka spo?ywcza. Humana AntiColic – pierwszy tego typu produkt na polskim rynku, pomo?e zmniejszy? lub nawet usun?? ból z powodu kolki, ogranicza zaparcia i wzd?cia.

Rewelacyjny preparat Humana AntiColic dost?pny jest w sprzeda?y internetowej w bezpiecznym e-sklepie z ?ywno?ci? i akcesoriami dla niemowl?t Kidy.pl. Co wa?ne, Kidy.pl gwarantuje szybk? dostaw? i sta?y dost?p do produktu.

Sposób na kolk? u niemowl?t

Wielu rodziców szuka skutecznego sposobu na kolk?. Humana AntiColic dzia?a, gdy? w swoim sk?adzie zawiera oryginaln? struktur? lipidów z wysokim udzia?em kwasu palmitynowego w pozycji ß, dok?adnie takiej, jak w mleku matki. A to jest ?sposób natury? na przeciwdzia?anie zaparciom i kolkom.

Lipidy te, w odró?nieniu od wi?kszo?ci mieszanek do ?ywienia niemowl?t, to specjalnie zmienione t?uszcze mleczne (zwierz?ce), a nie ro?linne. Zosta?y one opracowane i s? pozyskiwane w oryginalnej technologii, opatentowanej przez producenta.

Humana AntiColic na problemy trawienne niemowl?t

Humana AntiColic jest bardzo dobrze tolerowana, smaczna i zawiera wszystkie sk?adniki potrzebne do zdrowego rozwoju. Wa?n? funkcj? tej specjalistycznej mieszanki jest zwi?kszenie wch?aniania wapnia z przewodu pokarmowego.

– ?Humana AntiColic ?agodzi objawy kolki, poniewa?  przeciwdzia?a zaparciom – rozdrobnione bia?ko jest lekkostrawne, co dzia?a rozlu?niaj?co na stolec. Ni?sza ni? w w tradycyjnych mlekach dla niemowl?t zawarto?? laktozy sprawia, ?e rzadziej dochodzi tak?e do wzd??.? ? mówi Monika G?ska, Group Brand Manager.

W Kidy.pl dost?pne s? równie? inne mieszanki specjalnego przeznaczenia do ?ywienia niemowl?t.

*** 

Kidy.pl to nowoczesny sklep internetowy oferuj?cy produkty dla niemowl?t znanych i cenionych marek. W ofercie e-sklepu znajduj? si? wysokiej jako?ci produkty ?ywieniowe dla niemowl?t i ma?ych dzieci ? mleka modyfikowane i kaszki HUMANA, herbatki , soczki, obiadki, deserki oraz woda dla niemowl?t HUMANA, a tak?e akcesoria zwi?zane z ?ywieniem niemowl?t wielu znanych marek np. dr. Brown’s  czy Tommee Tippee takie jak butelki do karmienia, kubeczki, smoczki itp. Kidy.pl oferuje równie? produkty zwi?zane z piel?gnacj? ma?ych dzieci: kosmetyki i akcesoria do piel?gnacji niemowl?t.

Wi?cej informacji w serwisach: www.kidy.pl www.humana.pl  www.verco.com.pl  

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy