Lady Wiadomości branżowe

Dla Polaka małżeństwo ważniejsze od finansów. Ranking zaufania do instytucji

Prawie 70 proc. Polaków ufa małżeństwu – wynika z tegorocznego badania European Trusted Brands. Rodzinę darzymy zdecydowanie większym zaufaniem niż banki (44 proc.), media (37 proc.), służby cywilne (22 proc.) czy władze

Prawie 70 proc. Polaków ufa małżeństwu – wynika z tegorocznego badania European Trusted Brands. Rodzinę darzymy zdecydowanie większym zaufaniem niż banki (44 proc.), media (37 proc.), służby cywilne (22 proc.) czy władze państwowe (17 proc.).

Blisko 70 proc. Polaków deklaruje zaufanie do małżeństwa – wynika z badania European Trusted Brands, przeprowadzonego po raz 12 przez Reader’s Digest.

W dużym stopniu wierzymy także internetowi (56 proc.) oraz organizacjom zajmującym się ochroną środowiska (53 proc.).

Zdecydowanie spadało zaś zaufanie Polaków do Unii Europejskiej (45 proc. wobec 58 proc. w 2011 r.). Nie ufamy też bankom (44 proc.), mediom (radio i TV – 37 proc., prasa – 38 proc.) oraz Kościołowi (36 proc.).

Niska pozycja Kościoła wynika z trwającej od 20 lat stopniowej laicyzacji polskiego społeczeństwa – komentuje wyniki badania prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

Najmniejszym zaufaniem darzymy walutę euro (25 proc.), korporacje międzynarodowe (21 proc.), władze państwowe (17 proc.). Na szarym końcu znajduje się branża reklamowa (15 proc.).

W innych krajach Europy małżeństwu ufa średnio 66 proc. Europejczyków, z mieszkańcami Rumunii na czele (81 proc.). Podobnie jak Polacy, pozostałe europejskie narody są bardzo nieufne wobec branży reklamowej. Nie wierzy jej aż 76 proc. respondentów, w szczególności Rosjanie. Europejczycy niewielkim zaufaniem darzą też rząd (22 proc.), służby cywilne (27 proc.), Unię Europejską (30 proc.), korporacje międzynarodowe (33 proc.) oraz Kościół (37 proc.). Statystyki przełamują Rumuni, wśród których aż 71 proc. respondentów ufa Kościołowi oraz Finowie (62 proc.).

Postawy Polaków wobec instytucji są w dużym stopniu zgodne z postawami mieszkańców innych krajów europejskich. Pod tym względem można mówić o wspólnej przestrzeni kulturowej naszego kontynentu. Warto jednak podkreślić, że mimo mniejszego przeciętnie poziomu zaufania wśród naszych rodaków, są instytucje darzone w Polsce większym niż w Europie zaufaniem. Należą do nich małżeństwo oraz internet, któremu ufa 56 proc. Polaków wobec średniej 45 proc. dla 15 krajów europejskich biorących udział w badaniu – dodaje prof. Czapiński.


***

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufanie do wielu innych aspektów życia.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 roku. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – dwunasta już edycja badania – została przeprowadzona w 15 krajach europejskich. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowenia, Szwecja oraz Szwajcaria. Wzięło w niej udział 27 467 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub wywiadów pocztowych. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy