Lady Wiadomości branżowe

Czy dzieci z uboższych terenów Polski są szczęśliwe?

Aż 9 na 10 dzieci deklaruje zadowolenie ze swojego dotychczasowego poziomu życia. Żadne z nich nie jest zdecydowanie niezadowolone. Tak wynika z badań wykonanych na zlecenie marki PERFECTA, przeprowadzonych w świetlicach środowiskowych. Warto

Aż 9 na 10 dzieci deklaruje zadowolenie ze swojego dotychczasowego poziomu życia. Żadne z nich nie jest zdecydowanie niezadowolone. Tak wynika z badań wykonanych na zlecenie marki PERFECTA, przeprowadzonych w świetlicach środowiskowych. Warto zastanowić się nad tym, co sprawia, że dzieci czują się szczęśliwe.

Poczucie zadowolenia z życia

W ramach programu „PERFECTA Mój talent” przeprowadzono badanie wśród wychowanków świetlic środowiskowych w województwie warmińsko – mazurskim. Uzyskane wyniki wydają się być zaskakujące, szczególnie w związku z tym, że uczestnikami badania były dzieci pochodzące z ubogich miejscowości. Wygląda na to, że poczucie szczęścia u dzieci może wynikać z systemu wartości, który wyznają, znaczenia dla nich osób bliskich, umiejętności dostrzegania jasnych stron życia, a także przykładania dużej wagi do świata marzeń. Byłby to kolejny dowód na to, że szczęścia nie można kupić.

Świat wartości dzieci

Najistotniejsze wartości w życiu dzieci to rodzina, zdrowie, religia i miłość. Posiadanie pieniędzy wymieniane jest dopiero na 7 (ostatniej pozycji).

Mama najważniejszą osobą

Najważniejszą osobą w życiu dzieci jest mama i to z nią rozmawiają zarówno w smutnych, jak i radosnych chwilach. Prawie 60% badanych deklaruje, że chcieliby, aby ich przyszła rodzina przypominała obecną.

Środowisko lokalne

Badane dzieci zaznaczają, że bardzo lubią miejscowości, w których mieszkają i dobrze się w nich czują. Zwracają szczególną uwagę na walory przyrodnicze oraz krajobrazowe swojego otoczenia oraz na funkcjonowanie świetlicy, w której mogą nie tylko bawić się z przyjaciółmi, ale także rozwijać swoje pasje. Warto zauważyć, że większość respondentów woli spędzać czas wolny w swoich miejscowościach, niż poza nimi.

Marzenia i aspiracje

Ponad połowa badanych pragnie pójść na studia. 9 na 10 dzieci marzy o tym, by założyć rodzinę, a prawie 80 % chciałoby mieć w przyszłości potomstwo. Preferowane przez dzieci zawody można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to typowe marzenia młodych ludzi, którzy chcieliby zostać sławnymi artystami lub sportowcami, zaś drugą grupę stanowią zajęcia obserwowane w życiu codziennym, wykonywane przez osoby z otoczenia młodych ludzi (nauczyciel, fryzjer, lekarz).

Podsumowanie

W świetle przedstawionych wyników najlepszymi prezentami, jakie możemy podarować  dzieciom jest umożliwienie im pełnego rozwoju w sprzyjającym środowisku lokalnym,
do którego przykładają ogromną wagę. Dzieci pragną dorastać mogąc liczyć na wsparcie znaczących dla nich osób, a by zrealizować ich marzenia należy zapewnić im możliwość rozwoju talentów, które posiadają. Tutaj uwidacznia się rola świetlic środowiskowych, gdzie dzieciaki nie tylko mogą realizować swoje pasje, ale także uczą się funkcjonowania w grupie oraz mogą liczyć na wsparcie społeczne wychowawców i rówieśników. Jak zaznaczają młodzi respondenci, ma to dla nich ogromne znaczenie.

Informacje dodatkowe

Na zlecenie marki Perfecta w ramach programu „PERFECTA Mój talent” w czerwcu 2011 r. firma Lokalne Badania Społeczne przeprowadziła badanie wśród ponad 200 dzieci z 18 świetlic w województwie warmińsko – mazurskim. Wyniki nie tylko pozwoliły lepiej poznać codzienne życie dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach, ich wartości, marzenia, aspiracje. Badanie pokazuje, że dzieci ogromną wagę przykładają do pozytywnych relacji z bliskimi, ciepłego, przyjaznego środowiska lokalnego oraz możliwości rozwijania ich talentów.

Perfecta to największa marka w portfolio polskiej firmy Dax Cosmetics, jedna z wiodących na polskim rynku kosmetycznym. W jej ofercie znajdują się popularne kosmetyki pielęgnacyjne, o bardzo dobrej jakości i konkurencyjnej cenie, oparte na znanych i sprawdzonych składnikach aktywnych. Perfecta to kosmetyki dla współczesnych, aktywnych kobiet, które na co dzień łączą pracę, dom i wychowanie dzieci, ale jednocześnie chcą dbać o siebie. Hasłem „Łączy nas piękno” Perfecta wprowadza w świat kobiet – w świat nie tylko urody, ale też piękna wewnętrznego. Dlatego marka zaangażowała się w działania społecznej odpowiedzialności biznesu. Razem z Fundacją Przyjaciółka od początku 2011 roku realizuje program „PERFECTA – MÓJ TALENT”, który ma na celu rozwój talentów i pasji u dzieci z najuboższych regionów Polski.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy