Lady Wiadomości branżowe

Co zabra? na wakacje do lasu

Bakteriobójczo, uspokajaj?co i przeciwzapalnie – tak dzia?a spacer po lesie. Mo?na sp?dzi? tu ca?e wakacje, gdy? polskie lasy to a? 28 tys. km szlaków turystycznych. Warto zabra? ze sob? kilka niezb?dnych rzeczy, aby wyprawa by?a

Bakteriobójczo, uspokajaj?co i przeciwzapalnie – tak dzia?a spacer po lesie. Mo?na sp?dzi? tu ca?e wakacje, gdy? polskie lasy to a? 28 tys. km szlaków turystycznych. Warto zabra? ze sob? kilka niezb?dnych rzeczy, aby wyprawa by?a bezpieczna.

Bieganie, spacery, jazda rowerem, nordic walking, jazda konna – w lesie mo?na wypoczywa? na ró?ne sposoby. Le?nicy twierdz?, ?e to najlepsze darmowe spa. Dzi?ki olejkom eterycznym wydzielanym przez drzewa, w le?nym powietrzu jest kilkadziesi?t razy mniej chorobotwórczych zarazków ni? w mie?cie.

Nowo?? – skarpetki przeciw komarom i kleszczom

Aby wyprawa do lasu by?a prawdziw? przyjemno?ci?, warto wcze?niej zabezpieczy? si? od komarów i kleszczy. Na le?nie spacery ?wietnie sprawdz? si? skarpetki Mosqito Stop. Dzi?ki antyzapachowemu dzia?aniu odstraszaj? owady i zniech?caj? je do k?sania w dolne partie nóg.

Przed spacerem – naklej plaster Mosbito

Komfort spacerów, bez konieczno?ci ci?g?ego spryskiwania repelentem, zapewni? plastry na komary i opaski na komary Mosbito. To produkty nas?czone olejkiem lawendowym. Mo?na je przykleja? do odzie?y oraz zak?ada? na nadgarstek.

A co, gdy po spacerze znajdziesz kleszcza? Nic si? nie stanie, je?li masz pod r?k? innowacyjny preparat w aerozolu – Mosbito TIC – OFF. Jeden zestaw mo?e pos?u?y? do usuni?cia nawet do 20 kleszczy.

Po spacerze – bezpieczny sposób na kleszcza

– „Kleszcza nale?y usun?? w bezpieczny sposób. Tak? mo?liwo?? gwarantuje Mosbito TIC – OFF. Wystarczy spryska? paj?czaka, a nast?pnie wyj?? go przy pomocy p?sety do??czonej do zestawu. To nietoksyczny i bezbolesny ?rodek, rekomendowany przez Stowarzyszenie Chorych na Bolerioz?.” – mówi Monika G?ska, Group Brand Manager.

Zanim pójdziesz do lasu, zajrzyj do e sklepu – drogeriazdrowie.pl, gdzie znajdziesz wymienione produkty. Sprawd? aktualne promocje!

*** 

DrogeriaZdrowie.pl to nowoczesny sklep internetowy oferuj?cy produkty zwi?zane ze zdrowiem, urod?, dobrym samopoczuciem i popraw? jako?ci ?ycia, wed?ug motto firmy Wellness is our challenge. Internetowa drogeria zapewnia bogat? ofert? znanych i cenionych marek, wygodne zakupy i szybk? dostaw?. W przyst?pnych cenach oferowane s? produkty najwy?szej jako?ci takie jak kosmetyki, suplementy diety, wyroby medyczne czy zdrowa odzie?.

Wi?cej informacji : www.drogeriazdrowie.pl

Verco Sp. z o.o. to nowoczesna i dynamicznie rozwijaj?ca si? firma na rynku farmaceutycznym i FMCG. Jej dzia?ania skierowane s? do dzieci i ich rodziców oraz do kobiet w ci??y. W ofercie firmy znajduj? si? wysokiej jako?ci produkty ?ywieniowe Humana dla niemowl?t i ma?ych dzieci, a tak?e produkty z rynku farmaceutycznego: nowoczesne suplementy diety dla kobiet w ci??y i mam karmi?cych piersi? – PregnaPLUS i Pregna 250 DHA, suplement diety skutecznie wspomagaj?cy prawid?owe funkcjonowanie dróg moczowych – Femisept URO oraz probiotyk nowej generacji – Trivagin. W ofercie firmy znajduje si? równie? gama produktów MOSBITO – przeciw komarom i kleszczom. Nowo?ci? w ofercie s? plastry na blizny SUTRICON oraz linia produktów SHOU.

Wi?cej informacji w serwisach: www.verco.com.pl www.humana.pl  www.kidy.pl  www.bezpiecznywozek.pl www.polkaintymnie.pl www.shou.com.pl  www.drogeriazdrowie.pl   www.mosbito.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy