Slow jogging z Sante na Narodowym w ka??d? niedziel?

Slow Jogging to technika biegania, kt??ra przyw?drowa??a do Polski prosto Japonii. Polega na wolnym bieganiu, kt??re nie wywo??uje zm?czenia i pozwala na swobodn? rozmow? w trakcie. Jednocze??nie anga??uje te same grupy mi???niowe co przy szybkim bieganiu. Biegn?c, l?dujemy na ??r??dstopiu, wykorzystuj?c wysklepienie stopy, kt??re jest naszym naturalnym amortyzatorem, dzi?ki czemu nie nara??amy si? na kontuzje.

Co niedziel?, w Warszawie, mo??na wzi?? udzia?? w bezp??atnych treningach slow joggingu! Entuzja??ci powolnego biegu spotykaj? si? w ka??d? niedziel? pod Stadionem Narodowym (wej??cie nr 2 od strony Ronda Waszyngtona). Zbi??rka o godzinie 16:00.

Bieg w rytmie slow odbywa si? wok???? korony Stadionu Narodowego oraz w Parku Skaryszewskim, tempo niedzielne, to znaczy 8-10 km/h. Trening odbywa si? pod okiem do??wiadczonego trenera biegania i znakomitego motywatora, Mateusza Jasi??skiego. Zach?ca on pocz?tkuj?cych i wspiera zaawansowanych biegaczy.

Oficjalnym mecenasem slow joggingu w Polsce jest Sante.

Wi?cej o slow joggingu na stronie: http://www.slowjogging.pl/ oraz na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/slowjoggingpl


dostarczy?? infoWire.pl
?r??d??o Sante. Dostarczy??
Authors
Top