Paprocki&Brzozowski ponownie z OCHNIK!

Materia??y prasowe, lipiec 2019 r.

Paprocki&Brzozowski ponownie z OCHNIK!
Wyj?tkowa kolekcja na 30-lecie marki

Ju?? w po??owie wrze??nia w salonach i sklepie internetowym OCHNIK pojawi si? wyj?tkowa kolekcja odzie??y i galanterii zaprojektowana na 30-lecie obecno??ci marki na modowym rynku. Do pracy nad jubileuszow? lini? OCHNIK ponownie zaprosi?? duet znakomitych polskich projektant??w ?? Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego.
?? Jeste??my niesamowicie podekscytowani, ??e mogli??my zaprojektowa? dla marki OCHNIK jubileuszow? kolekcj? specjaln?, tym bardziej ??e r??wno 10 lat temu mieli??my ju?? okazj? pracowa? przy innym wsp??lnym projekcie. Nadchodz?ca kolekcja jest zdecydowanie pe??niejsza od poprzedniej i zawiera nie tylko sk??rzane elementy
?? zdradzaj? Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski.

Elegancja i rock??n??roll
W??r??d jesienno-zimowych propozycji znalaz??y si? damskie i m?skie kurtki oraz p??aszcze ?? zar??wno sk??rzane ramoneski, jaki i ciep??e puchowe parki ?? sk??rzane spodnie, sukienka o swobodnej formie, kt??r? mo??na nosi? tak??e jako lu??ny blezer, sk??rzana sp??dnica w wersji mini, oryginalne bluzy, swetry i T-shirty, a tak??e jesienne czapki, kominy i szale. Kolekcja utrzymana jest g????wnie w czarno-bia??ej tonacji i obejmuje modne formy inspirowane aktualnymi trendami oraz ponadczasow? klasyk?. ?? Kochamy kontrasty i czarno-bia??e wzory. Zale??a??o nam, aby kolekcja stworzona dla marki OCHNIK by??a bardzo graficzna, widoczna z daleka, wyrazista, z pazurem, ale jednocze??nie elegancka i na sw??j spos??b klasyczna. Starali??my si? po???czy? dwie skrajno??ci: elegancj? i rock??n??roll ?? m??wi? projektanci. ?? Nie lubimy ubra??, kt??re trac? swoj? modow? warto??? po jednym sezonie. Chcieli??my stworzy? kolekcj? uniwersaln?, a zarazem wielopokoleniow?, dla m??odszego i starszego pokolenia. Zale??a??o nam, aby poszczeg??lne ubrania ??wietnie si? ze sob? zestawia??y w kompletne looki, ale te?? aby mog??y funkcjonowa? pojedynczo, jako punkt wyj??cia do wielu innych stylizacji.
Kt??re wzory ciesz? si? szczeg??ln? sympati? duetu Paprocki&Brzozowski i maj? szans? sta? si? jesiennymi bestsellerami? ?? Kochamy sk??rzan? mini z zamkami i w?skie sk??rzane spodnie, czarny sweter z bia??ym OCH!, sk??rzane ramoneski i graficzne T-shirty. To ubrania, kt??re najbardziej oddaj? ducha tej kolekcji! ?? zgodnie odpowiadaj? projektanci.

OCH!, OCHNIK
Autorzy kolekcji stworzyli oryginalny projekt nadruku opieraj?cy si? na zestawieniu logotyp??w obu marek oraz wymownego OCH!. Jubileuszowe modele posiadaj? ekskluzywny branding tak??e w postaci metalowych blaszek z logotypem, napis??w na pullerach zamk??w i guzikach, drukowanej podszewki czy czarno-bia??ych ta??m z logo.
?? Jeste??my pod wra??eniem jako??ci sk??r i metalowych oku?, kt??re OCHNIK zapewni?? nam podczas prac nad kolekcj?. Uwielbiamy detale, kt??re uda??o nam si? przemyci? w podszewkach; wszystkie do rozszyfrowania dopiero z bliska ?? opowiadaj? Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski. ?? Bardzo si? cieszymy, ??e ponownie mogli??my wsp????pracowa? z duetem Paprocki&Brzozowski, i to w tak szerokim wymiarze. Ca??a nasza grupa projektant??w mia??a niew?tpliw? przyjemno??? uczestniczenia w powstawaniu kolekcji, dziel?c si? swoim do??wiadczeniem w kwestii technicznego przygotowania modeli, a jednocze??nie czerpi?c z kreatywno??ci, ??wie??o??ci spojrzenia i niebanalnych pomys????w Marcina i Mariusza ?? dodaje Agata Zwoli??ska, projektant OCHNIK.

Akcesoria maj? moc!
Jubileuszowa propozycja Paprocki&Brzozowski x OCHNIK to nie tylko odzie??, ale te?? oryginalna linia galanteryjna. ?? To kwintesencja naszych poszukiwa?? mi?dzy tym co pi?kne i funkcjonalne. Od ma??ych, por?cznych torebek w wyrafinowanych kolorach, poprzez szykowne i seksowne, po??yskuj?ce torebki wieczorowe, do graficznych shopper??w na dzie??, dla kobiet w ka??dym wieku ?? zdradzaj? jej autorzy. Opr??cz galanterii damskiej pojawi? si? tak??e m?skie torby: biznesowa akt??wka, miejski plecak i praktyczna listonoszka. ?? Akcesori??w m?skich jeszcze nigdy nie projektowali??my, to nasz debiut w tym temacie. Niew?tpliwym wyzwaniem i niespodziank?, nawet dla nas samych, okaza??o si? zaprojektowanie kompletu graficznych walizek. W tej kolekcji akcesoria maj? moc! ?? przekonuj? Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski; i trudno si? z nimi nie zgodzi?.

W obiektywie Marleny Bielinskiej
Jubileuszowemu projektowi towarzyszy? b?dzie wyj?tkowa kampania, kt??rej twarzami zostali wsp????autorzy kolekcji ?? Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski oraz wieloletni projektant OCHNIK Agata Zwoli??ska. Wykonanie zdj?? powierzono cenionej fotograf Marlenie Bielinskiej, pracuj?cej na co dzie?? dla najwi?kszych modowych magazyn??w z gwiazdami mi?dzynarodowego formatu, kt??ra w poprzednich sezonach wykonywa??a dla OCHNIK zdj?cia do kampanii z udzia??em Ma??gorzaty Ko??uchowskiej. Dzi?ki wspania??ej atmosferze panuj?cej na planie Marlenie Bielinskiej uda??o si? uchwyci? nie tylko szczeg??lny charakter kolekcji, ale tak??e pozytywne emocje towarzysz?ce temu wyj?tkowemu projektowi. Stylizacje oparte na wzorach Paprocki&Brzozowski x OCHNIK przygotowa??a Agnieszka ??cibior. Sesj? zrealizowa??a Papaya Films. Oficjaln? premier? zaplanowano na 17 wrze??nia.

***
OCHNIK to polska firma z 30-letni? tradycj? posiadaj?ca sie? 99 Salon??w Firmowych zlokalizowanych
w najbardziej presti??owych Centrach Handlowych w Polsce, prowadzi sprzeda?? za po??rednictwem Internetu (www.ochnik.com) oraz Dzia??u Sprzeda??y B2B, oferuj?cego produkty klientom korporacyjnym oraz instytucjonalnym.
OCHNIK to r??wnie?? ceniony pracodawca. W 2015 roku zosta?? liderem rankingu ??Najlepsze Miejsca Pracy? przygotowywanego w oparciu o badanie prowadzone przez Instytut Great Place to WorkŽ.

hastagi na stronie:

#kolekcja paprocki i brzozowski ochnik

Authors
Top