Jak kupi? str??j k?pielowy

Przy wyborze stroju k?pielowego kieruj si? nie tylko jego wygl?dem, ale tak??e wygod?. Na pewno inny str??j mo??esz kupi? do opalania si?, typowo pla??owy, bardziej sk?py, i inny do p??ywania. Kostium p??ywacki mo??e by? nawet jednocz???ciowy ?? wtedy masz pewno???, ??e podczas p??ywania nic Ci si? w nim nie rozwi???e i nie zgubisz po drodze cz???ci stroju.

ak kupi? str??j k?pielowy  Jk kupi? str??j k?pielowy  Ja kupi? str??j k?pielowy  Jakkupi? str??j k?pielowy

Str??j do p??ywania mo??esz dostosowa? tak??e do Twojej figury. No??e by? on bardziej lub mniej wyci?ty, poza tym, dolna cz???? mo??e by? w postaci klasycznej, albo nawet zupe??nie inna, co?? w bardzo retro. Mam na my??li spodenki, kt??re mog? ledwo zakrywa? po??ladki ale mog? by? te?? nieco d??u??sze. Jednak zbyt d??ugich nie polecam ?? mo??e to tylko utrudnia? p??ywanie.

Str??j k?pielowy na pla??? to zupe??nie co?? innego ni?? str??j na basen. Na pla??y chodzi si? raczej w dwucz???ciowych strojach, poniewa?? ka??dy chce si? jak najbardziej opali?. Zatem, st??j k?pielowy i r??wnocze??nie pla??owy ?? to dwa w jednym.

Jakiego koloru powinien by? str??j k?pielowy? Wszystko zale??y od Ciebie. Brunetki dobrze wygl?daj? w bia??ych kostiumach, w czarnych,czerwonych a nawet w ??????tych, pomara??czowych i niebieskich barwach. Blondynka natomiast w czarnym stroju niekoniecznie mo??e wygl?da? dobrze, poniewa?? blondynka ma zwykle jasn? karnacj?. Czarny str??j by??by wi?c dla niej zbyt ciemny. Bardziej odpowiedni dla blondynki jest kolor niebieski, r????owy, zielony a nawet czerwony czy fioletowy. Dobrze b?dzie te?? wygl?da??a w jaskrawych kolorach, np. w pomara??czowym.
Ika

hastagi na stronie:

#stroje kąpielowe dwuczęściowe ze spodenkami #gdzie kupić strój kąpielowy #jak dobrze wyglądać w stroju kąpielowym #stroje kąpielowe spodenkowe #kostiumy kąpielowe jednoczęściowe wyszczuplające #stroje kąpielowe jednoczęściowe na basen #strój kąpielowy dla blondynki #tanie stroje kąpielowe 2011 #jednoczęściowe stroje kąpielowe na basen #stroje kąpielowe dla blondynek

Authors

Related posts

Top