Jak chroni? zwierz? przed paso??ytami?

W parku, na podw??rku, a nawet w domu ?? koty i psy wsz?dzie nara??one s? na paso??yty. Je??li chcesz chroni? pupila przed wieloma gro??nymi chorobami, zaopatrz si? w odpowiednie ??rodki, kt??re odstrasz? nie tylko pch??y i kleszcze.

Przed paso??ytami zewn?trznymi zwierz? ochroni? krople lub tabletki przeciwkleszczowe, a tak??e obro??a przeciwpchelna. ??Nic nie daje 100% bezpiecze??stwa, dlatego wskazane jest ???czenie kilku ??rodk??w ochrony. Podniesie to ich skuteczno???? ?? m??wi serwisowi infoWire.pl lek. wet. Ma??gorzata Rutkowska z lecznicy Doktor Aga. Obro??a przeciwpchelna jest dobra dla ps??w, lepiej jednak zrezygnowa? z niej w przypadku kot??w. ??Niesie zbyt du??e ryzyko zaczepienia o ga????? i zawi??ni?cia na drzewie, czego skutki mog??yby by? tragiczne? ?? zauwa??a ekspertka.

Je??li chcemy zabezpieczy? czworonoga przed paso??ytami, musimy pami?ta? te?? o odrobaczaniu. Zabieg ten powinien by? wykonywany przynajmniej trzy razy w roku. Wystarczy poda? zwierz?ciu tabletk? lub ?? w przypadku kot??w, kt??re niech?tnie po??ykaj? lekarstwa ?? specjalny preparat stosowany na sk??r?. ??rodku do odrobaczania nie nale??y dobiera? na w??asn? r?k?.

Opr??cz tego nie wolno zapomina? o utrzymaniu czysto??ci legowiska. Wa??ne jest tak??e sprz?tanie psich i kocich odchod??w. Brak paso??yt??w to nie tylko zdrowy i radosny pupil ?? to r??wnie?? nasze bezpiecze??stwo.dostarczy?? infoWire.pl
?r??d??o infoWire.pl. Dostarczy??
Authors
Top