Bielizna CHANGE Lingerie na sezon jesie??/zima 2020

Informacja prasowa
24.09.2020r.

Bielizna CHANGE Lingerie na sezon jesie??/zima 2020

Nowa kolekcja CHANGE Lingerie to odpowied?? na obowi?zuj?ce trendy kolorystyczne, modowe, a przede wszystkim na potrzeby wci??? rosn?cej i zr????nicowanej grupy zadowolonych z wysokiej jako??ci i idealnego dopasowania bielizny klientek. W tym sezonie uwag? przykuwaj? intensywne, eleganckie, kojarz?ce si? z jesieni? kolory – m.in. butelkowa ziele??, wi??niowa czerwie?? czy porzeczkowy fiolet. Co wi?cej kolekcja zosta??a poszerzona o dodatkowe rozmiary, kt??rych obecnie jest ponad 100 (obwody 60-100 cm, miski od A do N). Profesjonalne us??ugi brafitterskie, b?d?ce wyr????nikiem marki CHANGE Lingerie s? ??wiadczone ju?? nie tylko w salonach ?? na bezp??atn? porad? w doborze biustonosza klientki mog? liczy? r??wnie?? online. Ale to nie wszystko…

To, czego wsp????czesna kobieta oczekuje od bielizny to ju?? nie tylko komfort. Chcemy poczu? si? luksusowo. Bielizna przestaje by? tym, co chowamy pod ubraniem. Coraz ch?tniej nosimy j? delikatnie wyeksponowan? na zewn?trz ?? m??wi Patrycja Jach, barfitterka z salonu CHANGE Lingerie w Galerii M??ociny w Warszawie. St?d ponadczasowe koronki, kt??re wyst?puj? w jesienno/zimowej ods??onie ekskluzywnej kolekcji Charade, kt??ra dzi?ki po???czeniu odpowiednich tekstyli??w oraz kolor??w oddzia??uje na wszystkie zmys??y. Model Audrey, kt??ry zd???y?? ju?? podbi? serca klientek to biustonosz dost?pny w trzech fasonach dopasowanych do r????nego kszta??tu kobiecych biust??w, wykonany z koronki po???czonej z drobn?, przezroczyst? siatk? zachwyca kolorem winnej porzeczki. Vivienne z delikatnego, at??asowego materia??u wyko??czonego koronk?, w kolorze musu czekoladowego, zosta?? stworzony, by dodawa? cia??u blasku.

Kolekcja jesie??/zima 2020-2021 to tak??e klasyka. Sta??o si? ju?? tradycj?, ??e pewne kultowe modele, kt??ra ka??da sta??a klientka CHANGE Lingerie chce mie? zawsze w swojej szafie (kolekcja Classic) wyst?puj? w nowej kolekcji CHANGE w kolorach sezonowych, st?d np. faworyt klientek – Lissi w kolekcji jesie??/zima wyst?puje w butelkowej zieleni, zar??wno w wersji Full Shaper dla wi?kszych biust??w, Balconette dla kobiet, kt??rym zale??y na wyeksponowaniu dekoltu czy Low Wire Triangle, gdzie koronkowe wyko??czenie jest kusz?c? ozdob? stylizacji z dekoltem w liter? V. Ju?? teraz w salonach w ca??ej Polsce oraz na stronie internetowej www.change.com w absolutnie zmys??owej i delikatnej kolekcji Intimate sta??e klientki znajd? m.in. sw??j ulubiony model Melanie w nowej ods??onie kolorystycznej.

Panie, kt??re z kolei po raz pierwszy odwiedzaj? nasz salon s? mi??o zaskoczone. Po pierwsze dost?pno??ci? kobiecej i ekskluzywnej bielizny w tak szerokiej gamie rozmiar??w. Klientki r??wnie?? podkre??laj? , ??e trudno o takie profesjonalne dopasowanie w typowych, sieciowych sklepach w galerii, szczeg??lnie je??li orientuj? si?, ??e cena bielizny jest przyst?pna ?? dodaje Patrycja Jach.

To, co przyci?ga dzi?? klient??w to atrakcyjna oferta. Odpowiadamy na t? potrzeb? regularnie wprowadzaj?c promocje, r??wnie?? na nowe kolekcje. To, co wyr????nia CHANGE Lingerie, to r??wnie?? obs??uga przez pasjonatki zawodu brafitterki. Tak zaprojektowane do??wiadczenie zakupowe sprawia, ??e je??li klientka odwiedzi nasz salon raz, zawsze wraca. Obecnie rozwijamy t? us??ug? r??wnie?? online?? m??wi Tariq Al-Sakkaf, Cz??onkiem Zarz?du CHANGE of Scandinavia Poland Sp. z o. o, odpowiedzialny m.in. za rozw??j sieci w Polsce.

W zwi?zku z coraz wi?ksz? rzesz? klientek dokonuj?cych zakup??w online cz???? personelu
z salon??w CHANGE Lingerie przenios??o swoje us??ugi do sieci, co oznacza, ??e decyduj?c si? na wyb??r bielizny marki na stronie www.change.com mog? one liczy? na profesjonalne indywidualne doradztwo. Odbywa si? ono zar??wno poprzez chat, jak i poprzez fan page CHANGE Lingerie Polska w portalu Facebook.

Salony CHANGE w Polsce: Bia??ystok (Galeria Jurowiecka), Bydgoszcz (Focus | Galeria Pomorska), Bytom (Agora), Cz?stochowa (Galeria Jurajska) , Krak??w (Bonarka | Galeria Kazimierz), ???d?? (Manufaktura | Port ???d?? | Galeria ???dzka), Nowy S?cz (Galeria Trzy Korony), P??ock (Galeria Mazovia), Pozna?? (Stary Browar), Rzesz??w (Galeria Rzesz??w), Toru?? (CH Bielawy), Warszawa (Wola Park| Galeria Wile??ska |Centrum ?opusza??ska 22 |Galeria M??ociny, Zielona G??ra (Focus Mall).
Outlety CHANGE w Polsce: ???d?? (Ptak Outlet), Sosnowiec (Designer Outlet), Warszawa (Factory Ursus).
Sklep online: www.change.com

Authors
Top